นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 


            
    
***************************************************

นักเรียนชั้น อนุบาล ลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 7 พ.ค. 2558 
เวลา 09.00 น - 12.00 น.
 และชั้น ป.1  ลงทะเบียนนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง 
ในวันที่ 7 พ.ค. 2558 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
และนักเรียนใหม่ที่ย้ายเข้าระดับชั้นมัธยมปีที่ 2 ,3,5,6

ในวันที่ 9 พ.ค. 2558 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

เข้าค่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ละนักเรียนใหม่ที่ย้ายเข้าระดับชั้นมัธยมปีที่ 2 ,3,5,6

ในวันที่ 9 พ.ค. 2558 – 10 พ.ค. 2558

อุปกรณ์ที่นักเรียนต้องพามาวันเข้าค่าย
1. ชุดพละ (ใส่วันแรก)
2. ผ้าละหมาดสำหรับนักเรียนหญิง/ชุดละหมาดสำหรับนักเรียนชาย
3. เครื่องนอนส่วนตัว
4. อุปกรณ์ส่วนตัว เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ ฯลฯ
5. ยาสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว
6. ชุดลำลองสุภาพ ไม่บาง ไม่รัดรูป

<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>
**********************************************************************************************
ผล O- net ปี 2557
********************************************************************************************


เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557 ผู้อำนวยการ นางสาระ  หวันละเบ๊ะ ได้ไปรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ
โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ระหว่างปีการศึกษา 2556-2558 ที่โรงแรมไดมอนด์


    และอีกหนึ่งรางวัล ตอกย้ำความมุ่งมั่น ของพวกเรา ชาว สศว. กับเกียรติบัตร
ที่ให้ไว้เพื่อแสดงว่าโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
เป็นโรงเรียนที่ผลการสอบนักเรียนชั้น ม.3 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 5 สาระการเรียนรู้สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวม 5 สาระการเรียนรู้ระดับประเทศ ได้ลำดับที่ 4

 

การลงทะเบียน กยศ.

ขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557 ที่มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมเงิน กยศ.เรียนนั้น บัดนี้ นักเรียนสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username
และ Password ได้แล้ว และสำหรับนักเรียน ม.6 ที่ต่อเนื่อง ก็สามารถลงทะเบียนได้แล้ว ณ ขณะนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                               รับสมัครครู จำนวน  2  ตำแหน่ง 
                                                        สาขาวิชา ภาษาไทย     1     ตำแหน่ง
                สาขาวิชาสังคมศึกษาหรือที่เกี่ยวข้อง   1  ตำแหน่ง
                                                    
                                  ดาวน์โหลดใบสมัคร     คลิกที่นี่

 
 
   
   
5 ม.11 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา  90110
โทร 074-211607
©2014 by www.ssvs.ac.th