นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 


            
    
***************************************************
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
ขอให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม. 4 ที่มีชื่อตามประกาศ 
มารายงานตัวและลงทะเบียนนักเรียนใหม่
ในวันที่ 8-9 เมษายน 2558 เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
(ให้พา ปพ.1 ตัวจริงมายื่นด้วย)

สำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล ลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 7 พ.ค. 2558 
เวลา 09.00 น - 12.00 น.
 และชั้น ป.1  ลงทะเบียนนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง 
ในวันที่ 7 พ.ค. 2558 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป


**********************************************************************************************
ผล O- net ปี 2557
********************************************************************************************


เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557 ผู้อำนวยการ นางสาระ  หวันละเบ๊ะ ได้ไปรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ
โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ระหว่างปีการศึกษา 2556-2558 ที่โรงแรมไดมอนด์


    และอีกหนึ่งรางวัล ตอกย้ำความมุ่งมั่น ของพวกเรา ชาว สศว. กับเกียรติบัตร
ที่ให้ไว้เพื่อแสดงว่าโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
เป็นโรงเรียนที่ผลการสอบนักเรียนชั้น ม.3 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 5 สาระการเรียนรู้สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวม 5 สาระการเรียนรู้ระดับประเทศ ได้ลำดับที่ 4

 

การลงทะเบียน กยศ.

ขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557 ที่มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมเงิน กยศ.เรียนนั้น บัดนี้ นักเรียนสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username
และ Password ได้แล้ว และสำหรับนักเรียน ม.6 ที่ต่อเนื่อง ก็สามารถลงทะเบียนได้แล้ว ณ ขณะนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                               รับสมัครครู จำนวน  2  ตำแหน่ง 
                                                        สาขาวิชา ภาษาไทย     1     ตำแหน่ง
                สาขาวิชาสังคมศึกษาหรือที่เกี่ยวข้อง   1  ตำแหน่ง
                                                    
                                  ดาวน์โหลดใบสมัคร     คลิกที่นี่

 
 
   
   
5 ม.11 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา  90110
โทร 074-211607
©2014 by www.ssvs.ac.th