นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

รับสมัครครู จำนวน  2  ตำแหน่ง ด่วน 

           สาขาวิชาประวัติศาสตร์ไทย       1      ตำแหน่ง
     สาขาวิชาพละศึกษา                   1      ตำแหน่ง 
หมายเหตุ   รับตรงสาขาที่ระบุเท่านั้น
**************************************************

ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4  

 

ประจำปีการศึกษา 2559

นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้ทุกคนให้มารายงานตัวและลงทะเบียนนักเรียนใหม่ ในวันที่ 8-9 เม.ย. 2559

                      เวลา 8.30-15.30 น. เท่านั้น     ถ้าไม่มารายงานตัว ถือว่าท่านสละสิทธิ์

นักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาล ประชุมผู้ปกครองและรายงานตัววันที่ 7 พ.ค. 59 เวลา 09.00 - 12.00 น.

และประถมศึกษา ประชุมผู้ปกครองและรายงานตัววันที่ 7 พ.ค. 59 เวลา 13.30 - 16.00 น.

 

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (ห้องโครงการ) คลิ๊ก

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  คลิ๊ก

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  คลิ๊ก

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 คลิ๊ก

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 คลิ๊ก

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 คลิ๊ก

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (ห้องโครงการ) คลิ๊ก

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 คลิ๊ก

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 คลิ๊ก

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 (สายศิลป์-ภาษา)คลิ๊ก

     หมายเหตุ  ขอแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ครูชารีฟ คือ 084-2123486  ครูศรัญญู คือ 089-5951735

     สิ่งที่ต้องนำมาวันรายงานตัว

                    - ปพ.1 ฉบับจริง

                    - หลักฐานต่างๆ ที่ยังไม่ครบในวันรับสมัคร

                    - เงินสำหรับลงทะเบียน

     จำหน่ายชุดนักเรียน ทุกระดับชั้น ในวันที่ 8-9 เม.ย. 2559 และวันที่ 7-8 พ.ค. 2559

***********************************************************

 

 

ผลการสอบ Entrance  14 จังหวัดภาคใต้

ผลการสอบ Entrance 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ร.ร.ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ ได้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 96 คน

 คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

            
    
***************************************************

ผู้ปกครองที่สนใจจะพาบุตรหลานมาเป็นครอบครัวเราชาว ส.ศ.ว.

สามารถดูวารสาร แนะนำโรงเรียน ในหัวข้อ Galery รูปภาพกิจกรรม ครับ
 
โครงการทัศนศึกษา เรียนรู้ ชีวิตสัตว์
ณ.สวนสัตว์สงขลา
ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2558
 
 
              
 
              
 
 
แวะกินข้าวเที่ยงที่แหลมสมิหลา
      
 
 
 
 
 
 
เปิดภาคเรียน ที่ 2/2558 วันที่ 19 ตุลาคม 2558
ตารางสอบแต่ละระดับ ภาคเรียนที่ 1/58
 
 
 
 
 

 

 

**********************************************************************************************
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-มาเลเซีย
ได้รับเกียรติจากกงสุลประจำประเทศมาเลเซีย มาเป็นประธานเปิดโครงการ
 
 
 
 
 
 ******************************************************************************
สะเต็มศึกษา
นักเรียนช่วยกันทำโครงงานรถของเล่นพลังลมลูกโป่ง
 
 
 
**********************************************************************
 
ผล O- net ปี 2557
 
 
 
********************************************************************************************
 
 
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557 ผู้อำนวยการ นางสาระ  หวันละเบ๊ะ ได้ไปรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ
โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ระหว่างปีการศึกษา 2556-2558 ที่โรงแรมไดมอนด์


    และอีกหนึ่งรางวัล ตอกย้ำความมุ่งมั่น ของพวกเรา ชาว สศว. กับเกียรติบัตร
ที่ให้ไว้เพื่อแสดงว่าโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
เป็นโรงเรียนที่ผลการสอบนักเรียนชั้น ม.3 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 5 สาระการเรียนรู้สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวม 5 สาระการเรียนรู้ระดับประเทศ ได้ลำดับที่ 4

 

 

 

 

 

 

  รับสมัครครู จำนวน  2  ตำแหน่ง 

           สาขาวิชาประวัติศาสตร์ไทย       1      ตำแหน่ง
     สาขาวิชาพละศึกษา                   1      ตำแหน่ง
   
                                                    
                                  ดาวน์โหลดใบสมัคร     คลิกที่นี่


 
 
 

 

 

 

 
   
   
5 ม.11 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา  90110
โทร 074-211607
©2014 by www.ssvs.ac.th