นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 


            
    
***************************************************
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558


เต็มแล้วหยุดรับสมัครทันที

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รับจำนวนจำกัดโดยการสอบคัดเลือก

** ชั้นอนุบาล 3 น.ร.เก่าเต็มแล้ว ไม่รับสมัครนักเรียนใหม่ครับ**


**********************************************************************************************


เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557 ผู้อำนวยการ นางสาระ  หวันละเบ๊ะ ได้ไปรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ
โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ระหว่างปีการศึกษา 2556-2558 ที่โรงแรมไดมอนด์


    และอีกหนึ่งรางวัล ตอกย้ำความมุ่งมั่น ของพวกเรา ชาว สศว. กับเกียรติบัตร
ที่ให้ไว้เพื่อแสดงว่าโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
เป็นโรงเรียนที่ผลการสอบนักเรียนชั้น ม.3 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 5 สาระการเรียนรู้สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวม 5 สาระการเรียนรู้ระดับประเทศ ได้ลำดับที่ 4

 

การลงทะเบียน กยศ.

ขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557 ที่มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมเงิน กยศ.เรียนนั้น บัดนี้ นักเรียนสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username
และ Password ได้แล้ว และสำหรับนักเรียน ม.6 ที่ต่อเนื่อง ก็สามารถลงทะเบียนได้แล้ว ณ ขณะนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                               รับสมัครครู จำนวน.....ตำแหน่ง 
                                                     สาขาวิชา.............     ........     ตำแหน่ง
                                                    
                                  ดาวน์โหลดใบสมัคร     คลิกที่นี่

 
 
   
   
5 ม.11 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา  90110
โทร 074-211607
©2014 by www.ssvs.ac.th